Competitions / Canola / Canola Opbrengskompetisie

PNS Canola Opbrengskompetisie 2018

Doel van die opbrengskompetisie

Om die produsent in die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede onder­skeidelik wat gedurende 2018 die hoogste graanopbrengs van canola onder droëlandtoestande geproduseer het, te identifiseer en te beloon.

Prys

'n Kontantprys van R25 000 en ʼn wenners-sertifikaat word oorhandig.

Datums vir inskrywings

Inskrywings is gesluit.

Kompetisiereëls

  1. Slegs een wenner vir die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede onderskeidelik word aangewys behalwe waar die hoogste opbrengs deur meer as een deel­nemer geëwenaar word. In welke geval sal die wenners­prys gedeel word.
  2. 'n Erkende cultivar van canola kwaliteit Brassica napus moet verbou word.
  3. Slegs canola wat onder droëlandtoestande (dit wil sê sonder enige besproeiing) verbou word sal kwalifiseer.
  4. Slegs een inskrywing sal per deelnemer aanvaar word en slegs vyftien (15) inskrywings sal vir 2018 per produksiegebied aanvaar word.
  5. Ingeskrewe land/blok moet 'n aaneenlopende blok met geplante area van minstens 15 hektaar wees en verkieslik nie groter as 50 hektaar wees nie.
  6. Die totale ingeskrewe oppervlakte sal vir op­brengsbepaling gebruik word. Opbrengs sal ge­moniteer word deur fisiese teenwoordigheid van 'n kompetisie beampte tydens die oesproses. Die kompetisie beampte sal elke vrag wat van land na canolaleweringspunt vertrek, merk met inligting oor beide die kamp nommer / kompetisie nommer, vragnommer en vragbeskrywing (volvrag / halwe vrag). Na voltooiing van oesproses sal die kompetisie beampte saam met die laaste vrag na die canolaleweringspunt (silo) beweeg om vragte-ontvang, gewigte en gradering te verifieer.
  7. Kwaliteitsregulasies ten opsigte van voginhoud, vreemde stowwe, sifsels en groen pitte sal geld. Opbrengs sal bereken word op 'n skoon, droë basis – dit wil sê massa vreemde stowwe, sifsels en groenpitte sal afgetrek word – en % vog sal omge­werk word na 'n 7% vogbasis.
  8. Dit sal van die produsent (kompetisie-deelnemer) verwag word om die streeks-koördineerder / kompetisie beampte 7 dae voor oes van intensie tot stroop in kennis te stel en minstens 24-uur voor oesproses begin finaal in te lig oor wanneer oesproses gaan begin.
  9. Inskrywings sal elektronies deur middel van die PNS-webtuiste geskied. Inskrywings open op 1 Augustus en sluit op 31 Augustus. Slegs eerste vyftien kwalifiserende inskrywings wat per gebied ontvang word sal aanvaar word.
  10. Inskrywingsvorms wat nie volledig voltooi is nie sal outomatiese diskwalifikasie veroorsaak.